เกี่ยวกับวีดิทัศน์ตามประสงค์

          วีดิทัศน์ตามประสงค์ คือ ระบบการแพร่ภาพและเสียงวีดิทัศน์จากคลังข้อมูลวีดิทัศน์ (Video Server) สู่ผู้ชมที่อยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านระบบจัดการข้อมูลวีดิทัศน์แบบทยอยส่งเรื่อยๆ หรือวีดิทัศน์แบบสายธาร (Streaming Video) โดยผู้ชมสามารถเลือกชมเนื้อหาวีดิทัศน์ได้ตามประสงค์โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ อีกทั้งยังไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์วีดิทัศน์มาเก็บในเครื่องอีกด้วย
           การจัดการศึกษาตามประสงค์จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการจึงจะได้ผลดี ซึ่งก็คือ "คอมพิวเตอร์และวีดิทัศน์" จากความสามารถในการจัดเก็บและส่งข้อมูลของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้จัดเก็บและส่งข้อมูลวีดิทัศน์ตามคำร้องขอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้นำเอาระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์เข้ามาใช้ร่วมกับระบบการศึกษาทางไกลปฏิสัมพันธ์ และการเผยแพร่ผลงานเพื่อการศึกษาด้วยตนเองโดยใช้ระบบการเก็บข้อมูล (Files Server) ที่มีสมรรถนะในการเก็บวีดิทัศน์และข้อมูลจำนวนมากผ่านเครือข่ายสารสนเทศ (Information Technology Network) เพื่อเป็นการหาความรู้ใหม่สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเรียนมาก่อน และผู้ที่พลาดโอกาสการเข้าชั้นเรียนด้วยเหตุสุดวิสัย หรือผู้ที่ต้องการทบทวนความรู้ที่เรียนมาแล้วแต่ยังไม่เข้าใจดีพอ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ซึ่งมีลักษณะการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ได้ตลอดเวลาเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาความรู้ของตนเองโดยไม่พลาดการเรียนการสอนอีกทั้งยังช่วยในการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) ให้ได้ผลดียิ่งขึ้นอีกด้วย

 
index.php
munual.php
member.php
newsalll.php
newsalll.php
link.php
faq.php
contact.php
         
         ขณะนี้บุคคลทั่วไป Online 0 คน
         ขณะนี้สมาชิก Online 0 คน
 
 
PY100  แสง
ตอนที่ 1  ตอนที่ 2  ตอนที่ 3
04 ธ.ค. 2557
BI101  Evolution
ตอนที่ 1  ตอนที่ 2
03 ธ.ค. 2557
CH106  สเปกโตรสโคปี
ตอนที่ 1  ตอนที่ 2
28 พ.ย. 2557

 

Last update 5 ธ.ค. 2557 16:42 น.