ถ่ายทอดสดการสอนทางไกลฯ
ดูได้ทั้งคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน

รายการถ่ายทอดสด จะถ่ายทอดสดเฉพาะเวลาที่มีการเรียนสอนเท่านั้น

แนะนำให้ดูผ่าน Firefox หรือ Chrome

ถ้าไม่สามารถดูได้ให้ทำการติดตั้ง flash player ดาวน์โหลด