ถ่ายทอดสดการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด วันพุธและพฤหัสบดี 08.30 - 12.30 น.