ถ่ายทอดสดการเรียนการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์
*** ตารางการถ่ายทอดการเรียนการสอนทางไกลขึ้นอยู่กับวิชาที่ทำการเรียนการสอนในแต่ะละเทอมนั้นๆ