ตอนที่ 1/4

ครั้งที่ 13  วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  เวลา 9.30 - 12.20 น.

เรื่อง : Nuclear Physics

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร. จตุรงค์  สุคนธชาติ

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ห้องทำงาน : 19-1608

 

 

ตอนที่ 2/4

ครั้งที่ 13  วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  เวลา 9.30 - 12.20 น.

เรื่อง : Nuclear Physics

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร. จตุรงค์  สุคนธชาติ

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ห้องทำงาน : 19-1608

 


 

ตอนที่ 3/4

ครั้งที่ 13  วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  เวลา 9.30 - 12.20 น.

เรื่อง : Nuclear Physics

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร. จตุรงค์  สุคนธชาติ

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ห้องทำงาน : 19-1608

 

 

ตอนที่ 4/4

ครั้งที่ 13  วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  เวลา 9.30 - 12.20 น.

เรื่อง : Nuclear Physics

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร. จตุรงค์  สุคนธชาติ

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ห้องทำงาน : 19-1608

 

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11940, 11941 e-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.