ตอนที่ 1/3

ครั้งที่ 13  วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  เวลา 9.30 - 12.20 น.

เรื่อง : โปรตีน กรดนิวคลิอิก

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร. ศิริขวัญ  พลประทีป

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ห้องทำงาน : 15-725

 

ตอนที่ 2/3

ครั้งที่ 13  วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  เวลา 9.30 - 12.20 น.

เรื่อง : โปรตีน กรดนิวคลิอิก

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร. ศิริขวัญ  พลประทีป

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ห้องทำงาน : 15-725

 

 


ตอนที่ 3/3

ครั้งที่ 13  วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  เวลา 9.30 - 12.20 น.

เรื่อง : โปรตีน กรดนิวคลิอิก

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร. ศิริขวัญ  พลประทีป

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ห้องทำงาน : 15-725

 

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11940, 11941 e-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.