ตอนที่ 1/3

ครั้งที่ 10  วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566  เวลา 9.30 - 12.20 น.

เรื่อง : Electricity

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร. สุวรรณ  พลายพิชิต

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ห้องทำงาน : 19-808

 

 

ตอนที่ 2/3

ครั้งที่ 10  วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566  เวลา 9.30 - 12.20 น.

เรื่อง : Electricity

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร. สุวรรณ  พลายพิชิต

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ห้องทำงาน : 19-808

 


 

ตอนที่ 3/3

ครั้งที่ 10  วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566  เวลา 9.30 - 12.20 น.

เรื่อง : Electricity

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร. สุวรรณ  พลายพิชิต

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ห้องทำงาน : 19-808

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11940, 11941 e-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.