ตอนที่ 1/2

ครั้งที่ : 9  วันที่ : 16 มีนาคม 2564  เวลา : 09.30 - 12.20 น.
เรื่อง : สมดุลเคมี
ผู้สอน : รศ.ดร. อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้องทำงาน : 19-604

 

ตอนที่ 2/2

ครั้งที่ : 9  วันที่ : 16 มีนาคม 2564  เวลา : 09.30 - 12.20 น.
เรื่อง : สมดุลเคมี
ผู้สอน : รศ.ดร. อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้องทำงาน : 19-604

 

 

 


สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15408, 11940 e-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.