ตอนที่ 1/3

ครั้งที่ : 1  วันที่ : 10 มีนาคม 2564  เวลา : 09.30 - 12.20 น.
เรื่อง : เคมีนิวเคลียร์ (Nuclear Chemistry)
ผู้สอน : อ.ดร. ชัชฎาภรณ์  พิณทอง
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้องทำงาน : 15-920

 

ตอนที่ 2/3

ครั้งที่ : 1  วันที่ : 10 มีนาคม 2564  เวลา : 09.30 - 12.20 น.
เรื่อง : เคมีนิวเคลียร์ (Nuclear Chemistry)
ผู้สอน : อ.ดร. ชัชฎาภรณ์  พิณทอง
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้องทำงาน : 15-920

 

 

 


ตอนที่ 3/3

ครั้งที่ : 1  วันที่ : 10 มีนาคม 2564  เวลา : 09.30 - 12.20 น.
เรื่อง : เคมีนิวเคลียร์ (Nuclear Chemistry)
ผู้สอน : อ.ดร. ชัชฎาภรณ์  พิณทอง
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้องทำงาน : 15-920

 

 

 


 

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15408, 11940 e-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.