ตอนที่ 1/4

ครั้งที่ : 7  วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา : 09.30 - 12.20 น.
เรื่อง : สารละลาย (ต่อ)
ผู้สอน : อ.ดร. พรทิพย์  บุญศรี
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้องทำงาน : 15-326

 

ตอนที่ 2/4

ครั้งที่ : 7  วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา : 09.30 - 12.20 น.
เรื่อง : สารละลาย (ต่อ)
ผู้สอน : อ.ดร. พรทิพย์  บุญศรี
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้องทำงาน : 15-326

 

 

 


ตอนที่ 3/4

ครั้งที่ : 7  วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา : 09.30 - 12.20 น.
เรื่อง : ของแข็ง
ผู้สอน : อ.ดร. พรทิพย์  บุญศรี
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้องทำงาน : 15-326

 

 

ตอนที่ 4/4 ( วีดีโอเพิ่มเติม )

วีดีโอเพิ่มเติม
เรื่อง : ของแข็ง
ผู้สอน : อ.ดร. พรทิพย์  บุญศรี
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้องทำงาน : 15-326

 

 

 


 

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15408, 11940 e-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.