ข่าวและประกาศ

เนื่องจากเวลาใกล้สอบมีนิสิตเข้ามารับชมพร้อมกันจำนวนมากทำให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ และระบบเครือข่ายช้า ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำลิงค์ให้ดาวน์โหลดใต้วีดิทัศน์เพื่อให้นิสิตดาวน์โหลดดูทีหลังได้

สำหรับผู้ที่ดูวีดิทัศน์ไม่ได้

สำหรับนิสิตที่มีปํญหาดูวีดิทัศน์ไม่ได้ การแก้ไขเบื้องต้นแนะนำให้เปิดเว็บด้วย Chrome หรือ Firefox ทั้งนี้ หากยังพบปัญหากรุณาแจ้งที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.หรือ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15408, 11940

ปัญหาเข้าระบบไม่ได้

ตอนที่ 1/3


ครั้งที่ : 8  วันที่ : 6 ตุลาคม 2560  เวลา : 08.30 - 11.20 น.
เรื่อง :  สารประกอบแอโรมาติกและสารประกอบพอลิไซคลิก
อาจารย์ผู้สอน : อ.ดร.ณัฐพล  อภิรติกุล
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้องพัก : 15-225

Download

ตอนที่ 2/3

 
ครั้งที่ : 8  วันที่ : 6 ตุลาคม 2560  เวลา : 08.30 - 11.20 น.
เรื่อง :  สารประกอบแอโรมาติกและสารประกอบพอลิไซคลิก
อาจารย์ผู้สอน : อ.ดร.ณัฐพล  อภิรติกุล
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้องพัก : 15-225

 Download


 

ตอนที่ 3/3

 
ครั้งที่ : 8  วันที่ : 6 ตุลาคม 2560  เวลา : 08.30 - 11.20 น.
เรื่อง :  สารประกอบแอโรมาติกและสารประกอบพอลิไซคลิก
อาจารย์ผู้สอน : อ.ดร.ณัฐพล  อภิรติกุล
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้องพัก : 15-225
.swu.ac.th
ห้องพัก : 15-225

Download