ข่าวและประกาศ

เนื่องจากเวลาใกล้สอบมีนิสิตเข้ามารับชมพร้อมกันจำนวนมากทำให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ และระบบเครือข่ายช้า ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำลิงค์ให้ดาวน์โหลดใต้วีดิทัศน์เพื่อให้นิสิตดาวน์โหลดดูทีหลังได้

สำหรับผู้ที่ดูวีดิทัศน์ไม่ได้

สำหรับนิสิตที่มีปํญหาดูวีดิทัศน์ไม่ได้ การแก้ไขเบื้องต้นแนะนำให้เปิดเว็บด้วย Chrome หรือ Firefox ทั้งนี้ หากยังพบปัญหากรุณาแจ้งที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.หรือ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15408, 11940

ปัญหาเข้าระบบไม่ได้

ตอนที่ 1/3

ครั้งที่ : 7  วันที่ : 5  ตุลาคม  2560  เวลา : 9.30 - 12.20 น.
เรื่อง :  แสง
อาจารย์ผู้สอน : อ.ดร.สุวรรณ  พลายพิชิต
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้องทำงาน : 19-808
โทร : 0-2649-5000 ต่อ 18551

Download

ตอนที่ 2/3

ครั้งที่ : 7  วันที่ : 5  ตุลาคม  2560  เวลา : 9.30 - 12.20 น.
เรื่อง :  แสง
อาจารย์ผู้สอน : อ.ดร.สุวรรณ  พลายพิชิต
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้องทำงาน : 19-808
โทร : 0-2649-5000 ต่อ 18551

 Download


 

ตอนที่ 3/3

ครั้งที่ : 7  วันที่ : 5  ตุลาคม  2560  เวลา : 09.30 - 12.20 น.
เรื่อง :  แสง
อาจารย์ผู้สอน : อ.ดร.สุวรรณ  พลายพิชิต
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้องทำงาน : 19-808
โทร : 0-2649-5000 ต่อ 18551

 Download