ข่าวและประกาศ

เนื่องจากเวลาใกล้สอบมีนิสิตเข้ามารับชมพร้อมกันจำนวนมากทำให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ และระบบเครือข่ายช้า ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำลิงค์ให้ดาวน์โหลดใต้วีดิทัศน์เพื่อให้นิสิตดาวน์โหลดดูทีหลังได้

สำหรับผู้ที่ดูวีดิทัศน์ไม่ได้

สำหรับนิสิตที่มีปํญหาดูวีดิทัศน์ไม่ได้ การแก้ไขเบื้องต้นแนะนำให้เปิดเว็บด้วย Chrome หรือ Firefox ทั้งนี้ หากยังพบปัญหากรุณาแจ้งที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.หรือ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15408, 11940

ปัญหาเข้าระบบไม่ได้

ตอนที่ 1/4

วิชา  : CH106  ครั้งที่ : 4  วันที่ : 8 กันยายน 60  เวลา : 08.30 - 11.20 น.

เรื่อง :  ปฏิกิริยาการแทนที่ของแอลคิลเฮไลท์

อาจารย์ผู้สอน : อ.ดร.ณัฐพล  อภิรติกุล

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ห้องพัก : 15-225

Download

ตอนที่ 2/4

 

วิชา  : CH106  ครั้งที่ : 4  วันที่ : 8 กันยายน 60  เวลา : 08.30 - 11.20 น.

เรื่อง :  ปฏิกิริยาการแทนที่ของแอลคิลเฮไลท์

อาจารย์ผู้สอน : อ.ดร.ณัฐพล  อภิรติกุล

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ห้องพัก : 15-225

 Download


 

ตอนที่ 3/4

 

วิชา  : CH106  ครั้งที่ : 4  วันที่ : 8 กันยายน 60  เวลา : 08.30 - 11.20 น.

เรื่อง :  ปฏิกิริยาการแทนที่ของแอลคิลเฮไลท์

อาจารย์ผู้สอน : อ.ดร.ณัฐพล  อภิรติกุล

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ห้องพัก : 15-225

Download

ตอนที่ 4/4

 

วิชา  : CH106  ครั้งที่ : 4  วันที่ : 8 กันยายน 60  เวลา : 08.30 - 11.20 น.

เรื่อง :  ปฏิกิริยาการแทนที่ของแอลคิลเฮไลท์

อาจารย์ผู้สอน : อ.ดร.ณัฐพล  อภิรติกุล

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ห้องพัก : 15-225

Download