ข่าวและประกาศ

เนื่องจากเวลาใกล้สอบมีนิสิตเข้ามารับชมพร้อมกันจำนวนมากทำให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ และระบบเครือข่ายช้า ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำลิงค์ให้ดาวน์โหลดใต้วีดิทัศน์เพื่อให้นิสิตดาวน์โหลดดูทีหลังได้

สำหรับผู้ที่ดูวีดิทัศน์ไม่ได้

สำหรับนิสิตที่มีปํญหาดูวีดิทัศน์ไม่ได้ การแก้ไขเบื้องต้นแนะนำให้เปิดเว็บด้วย Chrome หรือ Firefox ทั้งนี้ หากยังพบปัญหากรุณาแจ้งที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.หรือ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15408, 11940

ปัญหาเข้าระบบไม่ได้

เนื่องจาก วิชา py100 มีการเรียนการสอนฝั่งประสานมิตรและฝั่งองครักษ์ ทางเจ้าหน้าที่จึงได้แยกวีดิทัศน์ออกเป็นสองทั้งสองฝั่ง

ตอนที่ 1/3 ประสานมิตร

ครั้งที่ : 4  วันที่ : 7 ก.ย. 2560  เวลา : 09.30 - 12.20 น.

เรื่อง : สมบัติของสสาร

ผู้สอน : อ.ดร.จตุรงค์ สุคนธชาติ

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ห้องทำงาน : 19-1608

Download

ตอนที่ 2/3 ประสานมิตร

ครั้งที่ : 4  วันที่ : 7 ก.ย. 2560  เวลา : 09.30 - 12.20 น.

เรื่อง : สมบัติของสสาร

ผู้สอน : อ.ดร.จตุรงค์ สุคนธชาติ

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ห้องทำงาน : 19-1608

 Download


 

ตอนที่ 3/3 ประสานมิตร

ครั้งที่ : 4  วันที่ : 7 ก.ย. 2560  เวลา : 09.30 - 12.20 น.

เรื่อง : สมบัติของสสาร

ผู้สอน : อ.ดร.จตุรงค์ สุคนธชาติ

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ห้องทำงาน : 19-1608

Download