มุมมองผลลัพธ์ สำหรับคณะ/ส่วนงานที่จัดการเรียนการสอน วันที่ 24 เมษายน 2560

on . Posted in การบริหารจัดการคุณภาพ/2560. จำนวนเข้าดู: 141

มุมมองผลลัพธ์ สำหรับคณะ/ส่วนงานที่จัดการเรียนการสอน
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
ณ ห้องไพลิน ชั้น 14 โรงแรมวินเซอร์สวีท กรุงเทพฯ

ตอนที่ 1/2

 

ตอนที่ 2/2