มุมมองผลลัพธ์ สำหรับคณะ/ส่วนงานที่จัดการเรียนการสอน วันที่ 24 เมษายน 2560

จำนวนเข้าดู: 480

มุมมองผลลัพธ์ สำหรับคณะ/ส่วนงานที่จัดการเรียนการสอน
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
ณ ห้องไพลิน ชั้น 14 โรงแรมวินเซอร์สวีท กรุงเทพฯ

ตอนที่ 1/2

 

ตอนที่ 2/2

 

 

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15408, 11940 e-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.