การตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA) วันที่ 5 มิถุนายน 2560

on . Posted in การบริหารจัดการหลักสูตร/2560. จำนวนเข้าดู: 304

"กิจกรรม : การพัฒนาผู้ประเมิน AUN-QA หัวข้อ : กระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA)"
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา

ตอนที่ 1/3

 

ตอนที่ 2/3

 

 

ตอนที่ 3/3