การตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA) วันที่ 3 มิถุนายน 2560

จำนวนเข้าดู: 956

"กิจกรรม : การพัฒนาผู้ประเมิน AUN-QA หัวข้อ : กระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA)"
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา

ตอนที่ 1/4

 

ตอนที่ 2/4

 

 

ตอนที่ 3/4

 

 

ตอนที่ 4/4

 

 

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11940, 11941 e-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.