การตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA) วันที่ 3 มิถุนายน 2560

on . Posted in การบริหารจัดการหลักสูตร. จำนวนเข้าดู: 78

"กิจกรรม : การพัฒนาผู้ประเมิน AUN-QA หัวข้อ : กระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA)"
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา

ตอนที่ 1/4

 

ตอนที่ 2/4

 

 

ตอนที่ 3/4

 

 

ตอนที่ 4/4