โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 2 วันที่ 22 มีนาคม 2560

on . Posted in การบริหารจัดการหลักสูตร. จำนวนเข้าดู: 82

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 2"
วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ Bangkok Hotel Lotus Sukhumvit

ตอนที่ 1/7

 

ตอนที่ 2/7

 

 

ตอนที่ 3/7

 

 

ตอนที่ 4/7

 

 

ตอนที่ 5/7

 

 

ตอนที่ 6/7

 

 

ตอนที่ 7/7