โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มีนาคม 2560

จำนวนเข้าดู: 806

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 2"
วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ Bangkok Hotel Lotus Sukhumvit

ตอนที่ 1/6

 

ตอนที่ 2/6

 

 

ตอนที่ 3/6

 

 

ตอนที่ 4/6

 

 

ตอนที่ 5/6

 

 

ตอนที่ 6/6

 

 

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11940, 11941 e-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.