กิจกรรมการพัฒนาผู้ประเมินระดับหลักสูตร วันที่ 26 มกราคม 2560

on . Posted in การบริหารจัดการหลักสูตร. จำนวนเข้าดู: 126

"กิจกรรมการพัฒนาผู้ประเมินระดับหลักสูตร"
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ ห้องพระราม 9 ชั้น 4 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

ตอนที่ 1/4

 

 

ตอนที่ 2/4

 

 

ตอนที่ 3/4

 

 

ตอนที่ 4/4