กิจกรรมการพัฒนาผู้ประเมินระดับหลักสูตร วันที่ 26 มกราคม 2560

จำนวนเข้าดู: 1047

"กิจกรรมการพัฒนาผู้ประเมินระดับหลักสูตร"
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ ห้องพระราม 9 ชั้น 4 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

ตอนที่ 1/4

 

 

ตอนที่ 2/4

 

 

ตอนที่ 3/4

 

 

ตอนที่ 4/4

 

 

 

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11940, 11941 e-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.