กิจกรรมการพัฒนาผู้ประเมินระดับหลักสูตร วันที่ 25 มกราคม 2560

on . Posted in การบริหารจัดการหลักสูตร/2560. จำนวนเข้าดู: 190

"กิจกรรมการพัฒนาผู้ประเมินระดับหลักสูตร"
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ ห้องพระราม 9 ชั้น 4 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

ตอนที่ 1/5

 

 

ตอนที่ 2/5

 

 

ตอนที่ 3/5

 

 

ตอนที่ 4/5

 

ตอนที่ 5/5