การจัดทำโครงร่างองค์กรสำหรับหน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการ 17 มีนาคม 2560

จำนวนเข้าดู: 582

2. การบริหารจัดการคุณภาพ

รายละเอียดงาน/ชื่องาน ดังนี้

"การจัดทำโครงร่างองค์กรสำหรับหน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการ"
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มศว

ตอนที่ 1/6

 

ตอนที่ 2/6

 

ตอนที่ 3/6

 

ตอนที่ 4/6

 

ตอนที่ 5/6

 

ตอนที่ 6/6

 

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15408, 11940 e-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.