กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ (Senior Leader)

on . Posted in การบริหารจัดการคุณภาพ/2560. จำนวนเข้าดู: 270

กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ (Senior Leader)
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ

 

ตอนที่ 1/6

ตอนที่ 2/6

 

ตอนที่ 3/6

ตอนที่ 4/6

 

ตอนที่ 5/6

ตอนที่ 6/6