กิจกรรม Overall TQA Criteria : ภาพรวมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ครั้งที่ 1 (19/1/60)

จำนวนเข้าดู: 797

กิจกรรม Overall TQA Criteria : ภาพรวมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์

 

ตอนที่ 1/6

ตอนที่ 2/6

 

ตอนที่ 3/6

ตอนที่ 4/6

 

ตอนที่ 5/6

ตอนที่ 6/6

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15408, 11940 e-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.