กิจกรรม Overall TQA Criteria : ภาพรวมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ครั้งที่ 1 (19/1/60)

on . Posted in การบริหารจัดการคุณภาพ/2560. จำนวนเข้าดู: 254

กิจกรรม Overall TQA Criteria : ภาพรวมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์

 

ตอนที่ 1/6

ตอนที่ 2/6

 

ตอนที่ 3/6

ตอนที่ 4/6

 

ตอนที่ 5/6

ตอนที่ 6/6