ข่าวและประกาศ

เนื่องจากเวลาใกล้สอบมีนิสิตเข้ามารับชมพร้อมกันจำนวนมากทำให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ และระบบเครือข่ายช้า ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำลิงค์ให้ดาวน์โหลดใต้วีดิทัศน์เพื่อให้นิสิตดาวน์โหลดดูทีหลังได้

สำหรับผู้ที่ดูวีดิทัศน์ไม่ได้

สำหรับนิสิตที่มีปํญหาดูวีดิทัศน์ไม่ได้ การแก้ไขเบื้องต้นแนะนำให้เปิดเว็บด้วย Chrome หรือ Firefox ทั้งนี้ หากยังพบปัญหากรุณาแจ้งที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.หรือ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15408, 11940

ปัญหาเข้าระบบไม่ได้

ตอนที่ 1/2

วิชา  : CH103  ครั้งที่ : 13  วันที่ : 2 พ.ค. 60  เวลา : 09.30 - 12.20 น.
เรื่อง :  ธาตุทรานซิชัน สารประกอบโคออร์ดิเนชัน (ต่อ)
อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร. แพน  ทองเรือง
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้องพัก : 19-607

Download

ตอนที่ 2/2

วิชา  : CH103  ครั้งที่ : 13  วันที่ : 2 พ.ค. 60  เวลา : 09.30 - 12.20 น.
เรื่อง :  ธาตุทรานซิชัน สารประกอบโคออร์ดิเนชัน (ต่อ)
อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร. แพน  ทองเรือง
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้องพัก : 19-607

 Download