การชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (16/1/60)

จำนวนเข้าดู: 614

ตอนที่ 1/2

การชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มศว

ตอนที่ 2/2

การชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มศว


 

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15408, 11940 e-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.