การชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (16/1/60)

on . Posted in การบริหารจัดการคุณภาพ/2560. จำนวนเข้าดู: 204

ตอนที่ 1/2

การชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มศว

ตอนที่ 2/2

การชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มศว