โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ม.ค. 2560

on . Posted in การบริหารจัดการหลักสูตร/2560. จำนวนเข้าดู: 424

ตอนที่ 1/4

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 12 - 13 มกราคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี  เอเทรียม เพชรบุรี กรุงเทพฯ

ตอนที่ 2/4

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 12 - 13 มกราคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี  เอเทรียม เพชรบุรี กรุงเทพฯ


ตอนที่ 3/4

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 12 - 13 มกราคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี  เอเทรียม เพชรบุรี กรุงเทพฯ

ตอนที่ 4/4

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 12 - 13 มกราคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี  เอเทรียม เพชรบุรี กรุงเทพฯ