วิธีใช้งาน

วิธีใช้งาน

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

1. ชื่อ = ใส่ชื่อของผู้สมัครสมาชิก

2. Username = ใส่ไอดีสำหรับเข้าสู่ระบบ(เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ต้องไม่มีอักขระพิเศษและเว้นวรรค)

3. รหัสผ่าน = ใส่รหัสผ่านสำหรับเข้าสู้ระบบ

4. ยืนยันรหัสผ่าน = ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง

5. อีเมล = ใส่อีเมล

6. ยืนยันอีเมล = ใส่อีเมลอีกครั้ง

รายละเอียดอื่นๆ เป็นส่วนเสริม (จะไม่ใส่ก็ได้)

คลิกที่สมัครสมาชิก