ข่าวประกาศ

เนื่องจากเวลาใกล้สอบมีนิสิตเข้ามารับชมพร้อมกันจำนวนมากทำให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ และระบบเครือข่ายช้า ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำลิงค์ให้ดาวน์โหลดใต้วีดีทัศน์เพื่อให้นิสิตดาวน์โหลดดูทีหลังได้

สำหรับผู้ที่ดูวีดีโอไม่ได้

สำหรับนิสิตท่านใดที่มีปํญหาดูวีดีโอไม่ได้ แนะนำให้ใช้บาวเซอร์ Chrome หรือ Firefox ถ้ายังติดปัญหาในส่วนไหนให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบ

ปัญหาเข้าระบบไม่ได้